REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA


1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a)        w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty - Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności;

b)        w przypadku płatności online za pośrednictwem Systemu www.paypal.pl lub transferuj.pl - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

3.  W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane tj. wysłane.

4. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

a)        Kurier: 1-2 dni roboczych. Koszt: 19 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

b)        Poczta Polska priorytet: 3-5 dni roboczych. Koszt, w zależności od wagi: 5 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

c)        Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a)        anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;

b)        odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT. W przypadku Klientów firmowych do wystawienia prawidłowej  faktury VAT wymagane podanie danych firmy wraz z NIP. Dowody sprzedaży wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

8. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem: zamowienia@wheelpower.pl.

9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem zamowienia@wheelpower.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

10. NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

10.1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl  wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

10.2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy www.wheelpower.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

10.3. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. W takim przypadku Sklep Internetowy www.wheelpower.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.