§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.wheelpower.pl (zwany dalej Sklepem) oraz marki Wheel Power jest:

Grupa Vimak
ul. Dworcowa 16
86-300 Grudziądz
NIP 876-140-85-75

zwana dalej Firmą.

1.2. Marka „Wheel Power” jest chroniona prawem autorskim.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, zwana dalej Klientem.

1.5. Treść strony sklepu internetowego www.wheelpower.pl  stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Prezentowanie w Sklepie www.wheelpower.pl obrazów i wizualizacji produktów nie stanowi ofery sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

1.6. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.wheelpower.pl, akceptuje Regulamin i przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą Grupa Vimak a Klientem.

1.7. Ceny w sklepie www.wheelpower.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.

1.8. Towary dostępne w sklepie www.wheelpower.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT 23% oraz cła.

2.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.wheelpower.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.wheelpower.pl.

2.4. Sklep Internetowy www.wheelpower.pl  dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej i najwierniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

2.5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

§3 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu www.wheelpower.pl a w szczególności fotografii, opisów towarów i treści informacyjnych bez pisemnej, jednoznacznej zgody właściciela sklepu.

3.2. Wzornictwo oraz wszystkie projekty produktów prezentowanych w sklepie www.wheelpower.pl są własnością ich autorów i bezwględnie zabrania sie ich wykorzystywania i rozpowszechniania w celach komercyjnych czy prywatnych, inspirowania oraz kopiowania całości lub fragmentów.

3.3. Naruszenie postanowień punktów 3.1. oraz 3.2. spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialnośći karnej i cywilnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z póź. Zm.).

§4 REJESTRACJA

4.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

4.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.

4.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

4.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

§5 ZAMÓWIENIA

5.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

5.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.wheelpower.pl lub mailem na adres: zamowienia@wheelpower.pl.

5.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

5.4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

5.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem:  zamowienia@wheelpower.pl.

5.6. Oferta sklepu www.wheelpower.pl nie przedstawia jego stanu magazynowego.

5.7. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy www.wheelpower.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

5.8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia.

§6 PŁATNOŚĆ

6.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a) przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
b) płatność online kartą kredytową
c) online przez PayPal
d) płatność online za pomocą serwisu transferuj.pl

6.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paypal.com.

6.3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§7 REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

7.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

7.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty - Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności;
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem Systemu Pay Pal (www.paypal.pl) lub transferuj.pl - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

7.3.  W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane tj. wysłane.

7.4. Zamówienia są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

a) Kurier: 1-2 dni roboczych. Koszt: 19 zł (dotyczy wysyłek krajowych)
b) Poczta Polska priorytet: 3-5 dni roboczych. Koszt ok. 5 zł (dotyczy wysyłek krajowych)
c) Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

7.5. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

7.6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7.7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT. W przypadku Klientów firmowych do wystawienia prawidłowej faktury VAT wymagane podanie danych firmy wraz z NIP. Dowody sprzedaży wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7.8. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem: zamowienia@wheelpower.pl.

7.9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem: zamowienia@wheelpower.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

7.10. NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

7.10.1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl  wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

7.10.2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy www.wheelpower.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

7.10.3. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

7.11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. W takim przypadku Sklep Internetowy www.wheelpower.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§8 ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami odesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.

9.2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient. Sklep zwróci należność za zwracany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

9.3. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient.

9.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

9.5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

§10 WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

10.1. Gwarancja producenta -  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy www.wheelpower.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

10.2. Sklep Internetowy www.wheelpower.pl w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

10.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

10.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres Wheel Power, ul. Dworcowa 16, 86-300 Grudziądz  za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy www.wheelpower.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.

§11 DANE OSOBOWE I OCHRONA PRYWATNOŚCI

11.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.wheelpower.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.wheelpower.pl.

11.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.wheelpower.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11.3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

11.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

11.5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.wheelpower.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.wheelpower.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości natychmiastowej realizacji zamówienia.

12.2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego www.wheelpower.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

12.3. Sklep Internetowy www.wheelpower.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

12.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu-Sprzedawcy.

12.6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.wheelpower.pl  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

12.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2013 r. 12.6.1. Sklep www.wheelpower.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.